Dịch vụ của chúng tôi

Tư vấn đầu tư - định cư Úc diện doanh nhân

Visa 188 Úc – Doanh nhân Sáng tạo (dòng thị thực 188A)

Điều kiện tham gia dòng thị thực 188A

 

Điều kiện

Điều kiện cụ thể

Tuổi

Dưới 55 tuổi (sẽ được miễn trừ nếu Chính phủ Úc cho phép)

Được đề cử

Phải được cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ tại Úc bảo lãnh/đề cử

Kinh nghiệm

 • Sở hữu ít nhất 1 doanh nghiệp hợp lệ có doanh thu trong 2 năm gần nhất đạt 750,000AUD
 • Doanh nghiệp đạt được nhiều thành công dưới sự quản lý của bạn.

Tài chính

Tổng tài sản phải có ít nhất 1,25 triệu AUD

Điểm đánh giá

Đạt 65 điểm trên thang điểm đánh giá của Chính phủ Úc.

Ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh cơ bản hoặc phải đóng phí thị thực lần 2.

Sức khoẻ

Có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu về sức khỏe của Chính phủ Úc.

Không nợ Chính phủ Úc

Không được nợ Chính phủ Úc khi xin visa 188A. Nếu có, phải hoàn trả hết số tiền đã nợ trước khi đăng ký xét thị thực.

Không có thị thực nào bị hủy trước đó

Nếu có thị thực bị hủy trước đó, bạn có thể sẽ không đạt yêu cầu để được cấp thị thực 188A

Quyền lợi khi tham gia thị thực 188A

Quyền lợi

Quyền lợi cụ thể 

Đầu tư và kinh doanh

Với thị thực này, bạn có thể điều hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Úc

Sinh sống tại Úc

Thị thực 188A giúp chủ sở hữu có thể ở Úc đến 5 năm

Xin cấp lại visa 188A

Có quyền xin được cấp visa 188A thêm 1 lần. Nếu được Chính Phủ Úc chấp thuận chủ sở hữu visa có thể ở Úc đến 7 năm.

Bảo lãnh gia đình sang Úc

Được bảo lãnh các thành viên trong gia đình đủ điền kiện sang sinh sống, học tập tại Úc

Tự do du lịch

Người sở hữu visa và gia đình được quyền tự do du lịch khắp nước trong thời gian visa còn hiệu lực

Tự do xuất nhập cảnh

Được tự do xuất nhập cảnh Úc trong thời gian visa còn hiệu lực

Định cư Úc

Khi đạt đủ điều kiện, người sở hữu thị thực 188A có thể xin chuyển sang thị thực thường trú 888 để được định cư Úc.

Thời gian xử lý thị thực 188A

Số hồ sơ

Thời gian xử lý

25% hồ sơ

18 tháng

50% hồ sơ

24 tháng

75% hồ sơ

31 tháng

90% hồ sơ

36 tháng

Thời gian xử lý có thể sẽ lâu hơn nếu hồ sơ của bạn gặp phải các vấn đề sau:

 • Biểu mẫu điền không chính xác
 • Hồ sơ thiếu các giấy tờ và thông tin cần thiết
 • Hồ sơ chưa được rõ ràng, phải cần thêm thời gian xác minh lại

Việc hồ sơ chưa hoàn thiện dẫn đến phải kéo dài thời gian và kèm theo tốn kém chi phí là do bạn chưa nắm rõ các yêu cầu cần thiết của Chính phủ Úc về quy trình hồ sơ. Vì vậy, đó là DHLEE ở đây để hỗ trợ các khách hàng hoàn thiện hồ sơ một cách chỉn chu nhất, giúp bạn tiết kiệm được thời gian quý giá và cả các khoảng tổn thất khác.

Chi phí cho thị thực 188A

Nội dung

Chi phí

Người nộp đơn chính

6,085AUD

Thành viên gia đình trên 18 tuổi

3,045AUD

Thành viên gia đình dưới 18 tuổi

1,520AUD

Phí thị thực lần 2 (khi không đáp ứng được yêu cầu về trình độ anh văn)

 • Đối với người nộp đơn chính: 9,795AUD
 • Đối với thành viên gia đình: 4,890AUD

Các chi phí khác

 

Visa 188 Úc – Nhà Đầu tư Tài chính (dòng thị thực 188B)

Điều kiện tham gia thị thực 188B

Điều kiện

Điều kiện cụ thể

Tuổi

Dưới 55 tuổi (sẽ được miễn trừ nếu Chính phủ Úc cho phép)

Được đề cử

Phải được cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ tại Úc bảo lãnh/đề cử

Kinh nghiệm

 • Có ít nhất 3 năm quản lý doanh nghiệp và có hơn 10% vốn sở hữu công ty
 • Hoặc có hồ sơ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư tài chính.

Tài chính

Trong 2 năm gần nhất, tổng tài sản của bạn phải lớn hơn 2,5 triệu AUD.

Sức khoẻ

Có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu về sức khỏe của Chính phủ Úc.

Đầu tư vào Úc

Bạn phải đầu tư vào Úc khi được mời xét thị thực 188B – Đầu tư Tài chính, cụ thể:

 • Đầu tư ít nhất 500.000AUD vào các công ty vừa mới thành lập và các công ty nhỏ.
 • Đầu tư ít nhất 750.000AUD vào các công ty mới nổi được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Úc.
 • Đầu tư cân đối ít nhất 1,25 triệu AUD vào các quỹ được quản lý.

Điểm đánh giá

Đạt 65 điểm trên thang điểm đánh giá của Chính phủ Úc.

Ý định sinh sống tại Úc

Có ý định sống ít nhất 2 năm tại Bang hoặc vùng lãnh thổ đã nộp đơn đầu tư.

Ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh cơ bản hoặc phải đóng phí thị thực lần 2.

Không nợ Chính phủ Úc

Không được nợ Chính phủ Úc khi xin visa 188B. Nếu có, phải hoàn trả hết số tiền đã nợ trước khi đăng ký xét thị thực.

Không có thị thực nào bị hủy trước đó

Nếu có thị thực bị hủy trước đó, bạn có thể sẽ không đạt yêu cầu để được cấp thị thực 188B

Quyền lợi khi tham gia thị thực 188B

Quyền lợi

Quyền lợi cụ thể 

Đầu tư và kinh doanh

Với thị thực này, bạn có thể thực hiện đầu tư và kinh doanh tại Úc trong thời gian visa còn hiệu lực

Sinh sống tại Úc

Thị thực 188B giúp chủ sở hữu có thể ở Úc đến 5 năm

Bảo lãnh gia đình sang Úc

Được bảo lãnh các thành viên trong gia đình đủ điền kiện sang sinh sống, học tập tại Úc

Tự do du lịch

Người sở hữu visa và gia đình được quyền tự do du lịch khắp nước trong thời gian visa còn hiệu lực

Tự do xuất nhập cảnh

Được tự do xuất nhập cảnh Úc trong thời gian visa còn hiệu lực

Định cư Úc

Khi đạt đủ điều kiện, người sở hữu thị thực 188B có thể xin chuyển sang thị thực thường trú 888 để được định cư Úc.

Thời gian xử lý thị thực 188B

Số hồ sơ

Thời gian xử lý

25% hồ sơ

18 tháng

50% hồ sơ

32 tháng

75% hồ sơ

35 tháng

90% hồ sơ

36 tháng

Thời gian xử lý có thể sẽ lâu hơn nếu hồ sơ của bạn gặp phải các vấn đề sau:

 • Biểu mẫu điền không chính xác
 • Hồ sơ thiếu các giấy tờ và thông tin cần thiết
 • Hồ sơ chưa được rõ ràng, phải cần thêm thời gian xác minh lại

Việc hồ sơ chưa hoàn thiện dẫn đến phải kéo dài thời gian và kèm theo tốn kém chi phí là do bạn chưa nắm rõ các yêu cầu cần thiết của Chính phủ Úc về quy trình hồ sơ. Vì vậy, đó là DHLEE ở đây để hỗ trợ các khách hàng hoàn thiện hồ sơ một cách chỉn chu nhất, giúp bạn tiết kiệm được thời gian quý giá và cả các khoảng tổn thất khác.

Chi phí cho thị thực 188B

Nội dung

Chi phí

Người nộp đơn chính

6,085AUD

Thành viên gia đình trên 18 tuổi

3,045AUD

Thành viên gia đình dưới 18 tuổi

1,520AUD

Phí thị thực lần 2 (khi không đáp ứng được yêu cầu về trình độ anh văn)

 • Đối với người nộp đơn chính: 9,795AUD
 • Đối với thành viên gia đình: 4,890AUD

Các chi phí khác

 

Visa 188 Úc – Nhà Đầu tư Tài chính Trọng yếu (dòng thị thực 188C)

Điều kiện tham gia dòng thị thực 188C

Điều kiện

Điều kiện cụ thể

Tuổi

Không hạn chế

Được đề cử

Phải được cơ quan chính phủ Tiểu bang, Vùng lãnh thổ hoặc bộ Thương mại Úc bảo lãnh/đề cử

Đầu tư vào Úc

Bạn phải đầu tư vào Úc khi được mời xét thị thực 188C – Đầu tư Tài chính trọng yếu, cụ thể:

 • Đầu tư ít nhất 1 triệu AUD thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư tư nhân vào các công ty mới thành lập hoặc các doanh nghiệp nhỏ.
 • Đầu tư ít nhất 1,5 triệu AUD vào các công ty mới nổi được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Úc.
 • Đầu tư cân đối ít nhất 2,5 triệu AUD vào các quỹ được quản lý.

Ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh cơ bản hoặc phải đóng phí thị thực lần 2.

Sức khoẻ

Có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu về sức khỏe của Chính phủ Úc.

Không nợ Chính phủ Úc

Không được nợ Chính phủ Úc khi xin visa 188C. Nếu có, phải hoàn trả hết số tiền đã nợ trước khi đăng ký xét thị thực.

Không có thị thực nào bị hủy trước đó

Nếu có thị thực bị hủy trước đó, bạn có thể sẽ không đạt yêu cầu để được cấp thị thực 188C

Quyền lợi khi tham gia thị thực 188C

Quyền lợi

Quyền lợi cụ thể 

Đầu tư và kinh doanh

Với thị thực này, bạn có thể thực hiện đầu tư và kinh doanh tại Úc trong thời gian visa còn hiệu lực

Sinh sống tại Úc

Thị thực 188C giúp chủ sở hữu có thể ở Úc đến 5 năm

Xin cấp lại visa 188C

Có quyền xin được cấp visa 188C thêm 2 lần. Nếu được Chính Phủ Úc chấp thuận chủ sở hữu visa có thể ở Úc đến 9 năm.

Bảo lãnh gia đình sang Úc

Được bảo lãnh các thành viên trong gia đình đủ điền kiện sang sinh sống, học tập tại Úc

Tự do du lịch

Người sở hữu visa và gia đình được quyền tự do du lịch khắp nước trong thời gian visa còn hiệu lực

Tự do xuất nhập cảnh

Được tự do xuất nhập cảnh Úc trong thời gian visa còn hiệu lực

Định cư Úc

Khi đạt đủ điều kiện, người sở hữu thị thực 188C có thể xin chuyển sang thị thực thường trú 888 để được định cư Úc.

Thời gian xử lý thị thực 188C

Số hồ sơ

Thời gian xử lý

25% hồ sơ

9 tháng

50% hồ sơ

13 tháng

75% hồ sơ

18 tháng

90% hồ sơ

25 tháng

Thời gian xử lý có thể sẽ lâu hơn nếu hồ sơ của bạn gặp phải các vấn đề sau:

 • Biểu mẫu điền không chính xác
 • Hồ sơ thiếu các giấy tờ và thông tin cần thiết
 • Hồ sơ chưa được rõ ràng, phải cần thêm thời gian xác minh lại

Việc hồ sơ chưa hoàn thiện dẫn đến phải kéo dài thời gian và kèm theo tốn kém chi phí là do bạn chưa nắm rõ các yêu cầu cần thiết của Chính phủ Úc về quy trình hồ sơ. Vì vậy, đó là DHLEE ở đây để hỗ trợ các khách hàng hoàn thiện hồ sơ một cách chỉn chu nhất, giúp bạn tiết kiệm được thời gian quý giá và cả các khoảng tổn thất khác.

Chi phí cho thị thực 188C

Nội dung

Chi phí

Người nộp đơn chính

8,925AUD

Thành viên gia đình trên 18 tuổi

4,465AUD

Thành viên gia đình dưới 18 tuổi

2,235AUD

Phí thị thực lần 2 (khi không đáp ứng được yêu cầu về trình độ anh văn)

 • Đối với người nộp đơn chính: 9,795AUD
 • Đối với thành viên gia đình: 4,890AUD

Các chi phí khác

 

Visa 188 Úc – Doanh nhân Khởi nghiệp (dòng thị thực 188E)

Điều kiện tham gia dòng thị thực 188E

Điều kiện 

Điều kiện cụ thể 

Được mời nộp thị thực

Nếu một Tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ tại Úc chấp nhập EOI và đề cử bạn, bạn sẽ được lời mời từ Chính phủ Úc.

Được đề cử

Phải được cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc đề cử trước khi được mời nộp đơn xin thị thực 188E.

Tuổi

Dưới 55 tuổi

Có một ý tưởng và kế hoạch kinh doanh

 • Đã hoặc đang có các đề xuất, hoạt động kinh doanh phù hợp với doanh nhân ở Úc
 • Phải có ý định tiếp tục thực hiện các đề xuất, hoạt động này

Ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh thành thạo

Sức khỏe

Có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu của Chính

phủ Úc.

Không nợ Chính phủ Úc

Không được nợ Chính phủ Úc khi xin visa 188E. Nếu có, phải hoàn trả hết số tiền đã nợ trước khi đăng ký xét thị thực.

Không có thị thực nào bị hủy trước đó

Nếu có thị thực bị hủy trước đó, bạn có thể sẽ không đạt yêu cầu để được cấp thị thực 188E

Quyền lợi khi tham gia thị thực 188E

Quyền lợi

Quyền lợi cụ thể 

Kinh doanh

Với thị thực này, bạn có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh ở Úc

Sinh sống tại Úc

Thị thực 188E giúp chủ sở hữu có thể ở Úc đến 5 năm

Bảo lãnh gia đình sang Úc

Được bảo lãnh các thành viên trong gia đình đủ điền kiện sang sinh sống, học tập tại Úc

Tự do du lịch

Người sở hữu visa và gia đình được quyền tự do du lịch khắp nước trong thời gian visa còn hiệu lực

Tự do xuất nhập cảnh

Được tự do xuất nhập cảnh Úc trong thời gian visa còn hiệu lực

Định cư Úc

Khi đạt đủ điều kiện, người sở hữu thị thực 188A có thể xin chuyển sang thị thực thường trú 888 để được định cư Úc.

Thời gian xử lý thị thực 188E

Số hồ sơ

Thời gian xử lý

25% hồ sơ

3 tháng

50% hồ sơ

4 tháng

75% hồ sơ

5 tháng

90% hồ sơ

7 tháng

Thời gian xử lý có thể sẽ lâu hơn nếu hồ sơ của bạn gặp phải các vấn đề sau:

 • Biểu mẫu điền không chính xác
 • Hồ sơ thiếu các giấy tờ và thông tin cần thiết
 • Hồ sơ chưa được rõ ràng, phải cần thêm thời gian xác minh lại

Việc hồ sơ chưa hoàn thiện dẫn đến phải kéo dài thời gian và kèm theo tốn kém chi phí là do bạn chưa nắm rõ các yêu cầu cần thiết của Chính phủ Úc về quy trình hồ sơ. Vì vậy, đó là DHLEE ở đây để hỗ trợ các khách hàng hoàn thiện hồ sơ một cách chỉn chu nhất, giúp bạn tiết kiệm được thời gian quý giá và cả các khoảng tổn thất khác.

Chi phí cho thị thực 188E

Nội dung

Chi phí

Người nộp đơn chính

4,115AUD

Thành viên gia đình trên 18 tuổi

2,060AUD

Thành viên gia đình dưới 18 tuổi

1,030AUD

Phí thị thực lần 2 (khi không đáp ứng được yêu cầu về trình độ anh văn)

 • Đối với người nộp đơn chính: 9,795AUD
 • Đối với thành viên gia đình: 4,890AUD

Các chi phí khác

 

Dịch vụ tư vấn chuyên sâu visa 188 Úc với luật sư tại DHLEE

Nước Úc chưa bao giờ ngừng là điểm nóng đầu tư và định cư của các nhà đầu tư trên thế giới, vì sự tăng trưởng và phát triển nhanh chóng của mình. Visa 188 Úc – Định cư và Đầu tư là một cơ hội lớn mở đường định cư tại Úc cho các doanh nhân Việt Nam. Việc điều chỉnh, cập nhật các chính sách của visa 188 Úc là cách thức để Chính phủ Úc có thể kiểm soát tốt hơn các quỹ đầu tư và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tiềm năng khác.

Cơ hội định cư Úc là vô cùng lớn với visa 188 Úc đang mở ra cho các nhà đầu tư Việt Nam. Và tất nhiên cơ hội này không đơn giản khi phải tốn rất nhiều thời gian, công sức cùng với yêu cầu hiểu biết các vấn đề liên quan đến luật pháp.

DHLEE luôn sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư chinh phục con đường định cư Úc này.

Đến với dịch vụ tư vấn visa 188 Úc của DHLEE, các khách hàng sẽ được tư vấn chuyên sâu trực tiếp với đội ngũ luật sư di trú Úc của DHLEE với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, đồng thời là cựu thành viên Bộ Di trú Úc. Các quy trình, hồ sơ của khách hàng đều sẽ được luật sư DHLEE xem xét và đánh giá để hoàn thiện hồ sơ một cách nhanh chóng và chính xác nhất, tối ưu thời gian làm hồ sơ cho khách hàng.

Ngoài ra, luật sư của DHLEE sẽ vạch ra những lộ trình chuyên biệt, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng cá nhân. Đưa ra phương án nào sẽ tối đa hoá lợi ích nhất cho khách hàng. Từ đó có thể tiết kiệm được thời gian, công sức và tránh gặp phải các vấn đề phát sinh khi khách hàng tự làm hồ sơ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về visa 188 Úc cũng như nhận được những tin tức mới nhất về Định cư, Đầu tư Úc, bạn chỉ việc để lại thông tin liên lạc. Chuyên viên tư vấn của DHLEE sẽ lập tức liên hệ lại ngay.