Visa tay nghề: Nam Úc công bố danh sách 500 nghề nhận lao động di dân năm 2019-20

South Australia vừa công bố 275 nghề trong Danh sách Tay nghề Tiểu bang đề cử cho năm tài chánh mới 2019-20, thêm 223 nghề trong Danh sách Tay nghề Bổ sung với những thay đổi đáng chú ý, trong đó ưu ái nhiều hơn cho những người chọn gắn bó với tiểu bang này.

Nam Úc công bố danh sách 500 nghề nhận lao động di dân năm 2019-20

Đáng lưu ý nhất là những thay đổi trong điều kiện cần và đủ để có được sự để cử của tiểu bang, sẽ được áp dụng đối với mọi đương đơn khi hệ thống nhận hồ sơ bắt đầu hoạt động từ trưa nay, thứ Tư 3 tháng Bảy 2019.

Xem đầy đủ danh sách các ngành nghề trong State Nominated Occupation List và Supplementary Skilled List.

Danh sách nghề nghiệp

Danh sách Nghề nghiệp được Tiểu bang Đề cử (SNOL) vừa được công bố cho năm 2019/20 với 275 nghề nghiệp dành cho người nộp đơn đang cư trú ở ngoại quốc hoặc ở Nam Úc. Nổi bật trong SNOL là nhóm ngành Chăm sóc Sức khỏe, Công Nghệ Thông Tin, An sinh Xã hội, STEM và các ngành nghề thương mại.  

Thêm 223 nghề nghiệp có trong Danh sách Tay nghề Bổ sung (SSL). Các nghề SSL có sẵn cho bốn phân nhóm ứng cử viên đã thể hiện cam kết mạnh mẽ với Nam Úc hoặc là những ứng viên có trình độ cao.

Điểm cao

Nam Úc sẽ tiếp tục cung cấp một lộ trình điểm cao cho các ứng viên từ một danh sách rộng rãi gồm 498 ngành nghề có tối thiểu 80 điểm trong bài kiểm tra tính điểm của Bộ Nội vụ (bao gồm các điểm đề cử của tiểu bang).

Nhóm này cho phép Tiểu bang tiếp tục thu hút các ứng viên có trình độ cao (trình độ tiếng Anh cao, kinh nghiệm làm việc đáng kể, và trình độ chuyên môn cao hơn).

Có hạn ngạch cho hạng mục điểm cao và trong năm, yêu cầu điểm tối thiểu có thể tăng và các ngành nghề cụ thể được đề cử điểm cao có thể không còn nữa.

Nghề Công nghệ Thông tin

Ứng viên cho các ngành nghề CNTT (có Thẩm định tay nghề ACS) sẽ cần tối thiểu 75 điểm trong bài kiểm tra điểm của Bộ Nội vụ (bao gồm các điểm đề cử của tiểu bang). 

Yêu cầu về điểm đã tăng lên do Nam Úc đã nhận một khối lượng lớn đơn cho các ngành nghề CNTT.

Ứng viên trong nhóm các sinh viên quốc tế tốt nghiệp ở Nam Úc hoặc hiện đang làm việc trong các ngành nghề ở Nam Úc chỉ cần 65 điểm cho ngành nghề CNTT.

Sinh viên quốc tế đã học tập lâu dài ở Nam Úc

Di trú Nam Úc sẽ tiếp tục duy trì phân nhóm cư dân dài hạn của Nam Úc khi xét hồ sơ. Chính sách này công nhận những sinh viên hiện tại và trước đây đã đóng góp và ở lại Nam Úc trong nhiều năm, cho thấy cam kết liên tục của họ với tiểu bang.  

Khi chính sách được công bố hồi tháng Ba năm nay, công nhận sinh viên quốc tế đã ở Nam Úc liên tục kể từ tháng Ba 2012. Một sửa đổi nhỏ đã được thực hiện và sinh viên quốc tế đã ở Nam Úc liên tục trong 7 năm qua có thể áp dụng.

Di trú Nam Úc sẽ cấp đề cử của tiểu bang cho visa 489 tạm trú cho bất kỳ đương đơn nào:

 • Hiện là hoặc từng là sinh viên quốc tế cư trú tại Nam Úc; VÀ
 • Đã cư trú liên tục ở Nam Úc trong 7 năm qua (tại thời điểm nộp đơn đề cử của tiểu bang) và tiếp tục cư trú tại Nam Úc; VÀ
 • Đang:
  • làm việc tại Nam Úc trong bất kỳ ngành nghề nào (không cần phải ở trình độ tay nghề) trong ít nhất 3 tháng qua (tối thiểu 40 giờ mỗi hai tuần); HOẶC LÀ
  • học một khóa học với thời gian tối thiểu là một năm học tại Nam Úc.

Người nộp đơn phải đáp ứng tất cả các điều kiện cư dân dài hạn tại Nam Úc và các yêu cầu đề cử của tiểu bang.

Xét duyệt hồ sơ

Hồ sơ sẽ được duyệt xét theo thứ tự ngày nộp đơn.

Di trú Nam Úc không ưu tiên trong việc xét duyệt đơn xin visa. Tuy nhiên, người nộp đơn hoặc đại diện di trú có thể liên lạc với Di trú Nam Úc thông qua hệ thống giao tiếp trực tuyến trong các trường hợp sau:

 1. Người nộp đơn đang ở Nam Úc và visa hiện tại sắp hết hạn.
 2. Người nộp đơn đang ở Nam Úc và các tài liệu hỗ trợ sắp hết hạn.
 3. Người nộp đơn sắp tròn 45 tuổi và sẽ không còn đủ điều kiện nhận 190/89 đề cử của tiểu bang hoặc chứng thực của Chính phủ Nam Úc cho SISA Visa Hoạt động Tạm thời ở Nam Úc 408.
 4. Người nộp đơn sẽ mất điểm EOI do tuổi tác và sẽ không thể đạt điểm sàn 65 (chỉ áp dụng cho hồ sơ visa 489 được đề cử).

Đương đơn hoặc đại diện di trú cần thông báo ít nhất 7 ngày làm việc trong những trường hợp này và Di trú Nam Úc không bảo đảm xử lý nhanh hơn (tuy nhiên các hồ sơ này sẽ được chú thích để xem xét xử lý nhanh hơn).

Theo SBS Tiếng Việt