Tin tức

ÚC THẮT CHẶT ĐIỀU KIỆN THỊ THỰC DU HỌC SINH ĐỂ BẢO VỆ HỌC SINH QUỐC TẾ

Úc đang thực hiện các bước quan trọng để đảm bảo phúc lợi cho sinh viên quốc tế và bảo vệ tính trung thực của hệ thống giáo dục của mình. Những thay đổi quan trọng trong quy định di trú nhằm tăng cường sự ổn định tài chính cho du học sinh và kiểm soát các cơ sở đào tạo kém chất lượng. Dưới đây là tổng quan về những cải tiến quan trọng:

1. Tăng yêu cầu về nguồn tài chính
Bắt đầu từ ngày 1/10/023, du học sinh dự định học tập tại Úc sẽ phải chứng minh tài chính cao hơn theo yêu cầu của chính phủ liên bang tiền tiết kiệm tối thiểu đối với người xin thị thực du học là 24.505 AUD – tăng 17%.

2. Thắt chặt các lỗ hổng nhằm ngăn ngừa việc chuyển khoá học của du học sinh từ cơ sở đào tạo này sang cơ sở đào tạo khác tại Úc

3. Chú ý đến tình trạng học tập trên thực tế của du học sinh: trước hiện trạng các du học sinh đã bỏ các khóa học chính để chuyển sang các khoá học nghề rẻ hơn hoặc tìm việc làm ngay trước khi thị thực du học của họ cho phép.

4. Kiểm soát chặt chẽ các cơ sở đào tạo: Theo đánh giá gần đây của chính phủ đã xác định việc lạm dụng ‘tuyển sinh’ là một vấn đề liêm chính trong lĩnh vực giáo dục quốc tế. Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn “những kẻ chơi xấu và vô đạo đức” bóc lột sinh viên quốc tế.

Các biện pháp mới sẽ có tác dụng ngăn chặn các cơ sở đào tạo săn tuyển du học sinh trước khi họ hoàn thành khoá học sáu tháng bắt buộc tại cơ sở đào tạo ban đầu, giúp duy trì tính trung thực trong hệ thống nhập cảnh của Úc.

5. Triển khai ngay: Những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức, nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc bảo vệ du học sinh và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống giáo dục.

6. Ngăn chặn gian lận và đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục có tỷ lệ từ chối cấp thị thực cao, vượt quá 50%, có thể bị đình chỉ hoạt động.

Những hành động này nhấn mạnh sự cống hiến của Úc trong việc cung cấp trải nghiệm giáo dục an toàn và phong phú cho học sinh, sinh viên quốc tế mà vẫn duy trì các tiêu chuẩn liêm chính cao nhất của hệ thống định cư.

Nguồn: SBS News