Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở ÚC

Tên Trường/Đơn Vị Giáo Dục

Thông Tin Học Bổng Điều Kiện Học Bổng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MURDOCH Học Bổng Quốc Tế

Giảm 20% học phí cho sinh viên quốc tế trong toàn bộ thời gian khóa học.

Chương trình học bổng đại học của Thủ tướng Tây Úc: Cung cấp học bổng trị giá 5000 đô la Úc. Sinh viên quốc tế nhận được thư mời theo học một khóa học sau đại học ở bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC JAMES COOK BRISBANE Học Bổng Xuất Sắc Quốc Tế

Giảm 25% học phí trong suốt các chương trình học cấp bằng đầy đủ đã được phê duyệt.

Người nhận duy trì điểm trung bình GPA cao mỗi học kỳ.

*Các khóa học bị loại trừ – Văn bằng, Bằng danh dự cuối cùng, Cử nhân Y khoa, Cử nhân Phẫu thuật, Cử nhân Phẫu thuật Nha khoa, Chứng chỉ Sau đại học, Văn bằng Sau đại học hoặc các chương trình trực tuyến và không cấp thưởng.

*Đại học James Cook chỉ dành cho các đối tác tuyển dụng của chúng tôi ở Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, UAE, Nigeria và LatAm

TRƯỜNG TAFE NSW Học Bổng Quốc Tế TAFE NSW

Tín dụng học bổng 15% đối với học phí của mỗi học kỳ trong toàn bộ thời gian của khóa học Giáo dục Đại học hoặc tối đa lên tới 2.000 đô la Úc dựa trên thành tích, sẽ được áp dụng dưới dạng tín dụng 500 đô la Úc cho học phí khóa học trong mỗi học kỳ cho đến khi giá trị học bổng được sử dụng.

*Khóa học loại trừ: Chứng chỉ III về Giáo dục và Chăm sóc Mầm non

* TAFE NSW mở cửa cho các đối tác tuyển dụng của chúng tôi ở tất cả các khu vực ngoại trừ Nhật Bản, Brazil, UAE, Saudi, Nigeria, Hồng Kông

TRƯỜNG ĐẠI HỌC WOLLONGONG Học Bổng Xuất Sắc Của Trường Đại Học

Cung cấp giảm 30% học phí cho sinh viên quốc tế trong thời gian tối thiểu của bất kỳ khóa học Cử nhân nào.

Bất kỳ khóa học Cử nhân nào.

*Các khóa học bị loại trừ – Bác sĩ Y khoa, Khoa học Dinh dưỡng, Dinh dưỡng và Ăn kiêng, Khoa học thể dục, Khoa học thể dục và phục hồi chức năng, Giáo dục, Công tác xã hội và Tâm lý học.

Học Bổng Học Tập Xuất Sắc Sau Đại Học

Giảm 30% học phí cho sinh viên quốc tế trong thời gian tối thiểu của bất kỳ khóa học Thạc sĩ nào.

Đương đơn phải có 75+ WAM hoặc tương đương.

*Các khóa học bị loại trừ – Thạc sĩ Tâm lý học (Lâm sàng), Sinh lý học Thể dục Lâm sàng, Dinh dưỡng và Ăn kiêng, Giảng dạy, Công tác Xã hội (Đạt tiêu chuẩn) hoặc Bác sĩ Y khoa.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SYDNEY Học Bổng UTS Diploma To Degree dành cho sinh viên quốc tế có thành tích cao đã hoàn thành chương trình trung học ở Indonesia hoặc Việt Nam và đã hoàn thành bằng tốt nghiệp của UTS College.

Học bổng này cho phép sinh viên tiết kiệm 25% học phí của UTS cho khóa học đại học mà họ đã chọn.

Để đủ điều kiện, sinh viên phải là công dân Indonesia hoặc Việt Nam, đáp ứng các tiêu chí tuyển sinh của UTS và bắt đầu học tại Sydney.
Học Bổng Giáo Dục Quốc Tế MEDIBANK dành cho sinh viên quốc tế đã thu xếp Bảo hiểm Y tế Du học sinh MEDIBANK (OSHC) thông qua UTS College. Học bổng này trao thưởng cho sinh viên có thành tích cao nhất ở giai đoạn đầu tiên của Chương trình Dự bị UTS và sinh viên có thành tích cao nhất ở giai đoạn đầu tiên của bất kỳ chương trình cấp bằng nào. Mỗi học kỳ, những người chiến thắng sẽ nhận được khoản đóng góp 4.000 đô la Úc vào học phí của trường Cao đẳng UTS cho học kỳ tiếp theo. Để đủ điều kiện, sinh viên phải đăng ký học tại UTS College và đạt được thành tích học tập xuất sắc.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NEW SOUTH WALES Giải Thưởng Sinh Viên Quốc Tế Của UNSW cung cấp cho sinh viên quốc tế đủ điều kiện mức giảm 15% học phí cho mỗi năm trong chương trình của họ, bắt đầu từ năm 2023 hoặc 2024. Giải thưởng này sẽ tự động được cấp khi nhập học và không yêu cầu nộp đơn bổ sung.
Học bổng Việt Nam-Vingroup cung cấp Chương trình Học bổng Khoa học và Công nghệ Du học Thạc sĩ và Tiến sĩ nhằm phát triển và nuôi dưỡng nhân tài tại Việt Nam. Công dân Việt Nam có thể đăng ký toàn bộ học phí, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, vé máy bay khứ hồi, Bảo hiểm Y tế Du học sinh (OSHC) và trợ cấp thành lập.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC WESTERN SYDNEY Học Bổng Xuất Sắc Về Học Tập Của Phó Hiệu Trưởng dành cho sinh viên quốc tế đạt được kết quả học tập xuất sắc. Những học bổng này bao gồm 50% học phí trong tối đa ba năm. Để đủ điều kiện, ứng viên đại học phải có ATAR tương đương từ 90 trở lên, trong khi ứng viên sau đại học phải có điểm trung bình tương đương 5,5 trên 7,0. Ngoài ra, ứng viên phải nhận được lời mời nhập học vào một chương trình đủ điều kiện tại Đại học Western Sydney.
Học bổng Quốc tế Western Sydney cung cấp giảm một phần học phí cho sinh viên quốc tế thể hiện thành tích học tập. Học bổng có giá trị $6,000 hoặc $3,000 và có thời hạn tối đa ba năm đối với chương trình đại học hoặc hai năm đối với chương trình sau đại học. Để đủ điều kiện, ứng viên phải nhận được lời mời nhập học vào một chương trình phù hợp của Đại học Western Sydney.
Chương Trình Học Bổng Quốc Tế Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững hỗ trợ tài chính cho những sinh viên được nhận vào học chương trình đủ điều kiện của Đại học Western Sydney. Học bổng có giá trị $6,000 hoặc $3,000 và có thể được áp dụng tối đa ba năm đối với chương trình đại học hoặc hai năm đối với chương trình sau đại học. Để đủ điều kiện, người nộp đơn phải chứng minh chương trình họ đã chọn phù hợp với một hoặc nhiều trong số 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững do Liên Hợp Quốc thiết lập như thế nào.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NEWCASTLE Học bổng Xuất sắc ASEAN là một giải thưởng dựa trên thành tích do Đại học Newcastle trao tặng để thu hút sinh viên có thành tích cao. Học bổng có giá trị 10.000 đô la Úc mỗi năm học cho các chương trình đủ điều kiện, không hạn ngạch và được trả trực tiếp vào tài khoản sinh viên của bạn dưới dạng giảm học phí. Sinh viên sẽ nhận được 1250 đô la Úc cho mỗi mười đơn vị học trình. Tự động được trao tặng khi nhận được thư mời nhập học từ Đại học Newcastle.
Học bổng Chuyển tiếp Quốc tế cung cấp mức giảm 10% phí cho mỗi năm học toàn thời gian, lên tới 17.575 USD, cho những sinh viên đã hoàn thành chương trình chuyển tiếp áp dụng tại Trường Cao đẳng Giáo dục Quốc tế và sẽ tiến tới chương trình cấp bằng đại học hoặc sau đại học tại trường. Đại học Newcastle. Học bổng sẽ được tự động trao cho những sinh viên đủ điều kiện đã tiến bộ theo các điều khoản trong thư mời nhập học vào một chương trình học đủ điều kiện tại trường Đại học.
Học bổng ELBP Start Now dành cho sinh viên quốc tế đủ điều kiện sẽ bắt đầu ELBP vào năm 2023 hoặc 2024 tại Đại học Newcastle (Úc). Người nhận sẽ được giảm khoảng 15% học phí ELBP mà không cần nộp đơn riêng. Khả năng đủ điều kiện nhận học bổng này sẽ được đánh giá cùng với đơn đăng ký nhập học.

 

Học bổng Xuất sắc Quốc tế (Công nghệ Thông tin và Khoa học Máy tính) là học bổng dựa trên thành tích dành cho sinh viên quốc tế có thành tích cao sẽ theo học tại Đại học Newcastle vào năm 2023 và những năm  sau đó. Học bổng có giá trị lên tới 60.000 đô la Úc tùy thuộc vào mức độ và thời gian học, với 15.000 đô la Úc được trao hàng năm cho những sinh viên toàn thời gian đã nhận được lời đề nghị theo học một chương trình đủ điều kiện tại trường Đại học. Dành cho sinh viên quốc tế có thành tích cao sẽ theo học tại Đại học Newcastle vào năm 2023 và những năm  sau đó.
Học bổng Xuất sắc Quốc tế về Quản lý, Kế toán và Tài chính dành cho sinh viên quốc tế có thành tích cao dự định theo học tại Đại học Newcastle trong và sau năm 2023. Học bổng dựa trên thành tích này có giá trị lên tới 30.000 đô la Úc tùy thuộc vào độ dài của khóa học. bằng cấp, cung cấp 15.000 đô la Úc mỗi năm cho sinh viên toàn thời gian. Học bổng sẽ tự động được trao cho những sinh viên đủ điều kiện nhận được lời mời học tại Đại học Newcastle. Dành cho sinh viên quốc tế có thành tích cao dự định theo học tại Đại học Newcastle trong và sau năm 2023.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC RMIT Học bổng Đề án 89 – Top-Up

– Đối tượng: Dành cho nghiên cứu sinh Việt Nam

– Tùy chọn chương trình: Chương trình tiến sĩ

– Giá trị học bổng: $25000 tiền học phí

– Lợi ích của học bổng: Được nhận vào chương trình học tiến sĩ (PhD) tại RMIT

Điều kiện:

 • Lương hàng tháng
 • Hỗ trợ vé máy bay
 • Bảo hiểm y tế du học sinh
 • Tự động đánh giá trong quá trình nộp đơn
Học bổng thành tích học tập COBL

– Đối tượng: Dành cho sinh viên Việt Nam

– Tùy chọn chương trình: Các chương trình học đại học/sau đại học

– Giá trị học bổng: Giảm 25% học phí

Điều kiện:

 • Thư mời nhập học của RMIT
 • Nộp đơn từ nước ngoài
 • Yêu cầu về điểm trung bình: GPA đạt trung bình 3.0 hoặc 75% ở trình độ chuyên môn.
Học bổng sau đại học của cựu sinh viên RMIT Việt Nam

– Đối tượng: Dành cho sinh viên quốc tế đã hoàn thành bằng cấp tại RMIT Việt Nam

– Tùy chọn chương trình: Chương trình thạc sĩ

– Giá trị học bổng: Giảm 10% học phí

Điều kiện: Đăng ký vào một trong những chương trình đủ điều kiện
Học Bổng Thành Tích Học Tập

– Đối tượng: Dành cho sinh viên quốc tế đến từ Đông Nam Á

– Giá trị học bổng: Giảm 20% học phí

Điều kiện:

 • Có visa du học hợp lệ
 • Nộp đơn từ nước ngoài
 • Các khóa học bắt đầu vào tháng 7 hoặc tháng 10 năm 2023 hoặc tháng 2 hoặc tháng 7 năm 2024
 • Yêu cầu về điểm trung bình: GPA 2.5, trung bình 70% hoặc ATAR 75
Quỹ hỗ trợ Đông Nam Á

– Đối tượng: Dành cho sinh viên đến từ Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Thái Lan

– Tùy chọn chương trình: Các chương trình nghiên cứu cơ bản như Kinh doanh, Truyền thông hoặc Bối cảnh xã hội.

– Giá trị học bổng: Giảm 10% học phí

Điều kiện:

 • Bắt đầu các chương trình vào năm 2024 và 2025
 • Trình độ tiếng Anh: Có hoặc không có chứng chỉ tiếng Anh cho mục đích học thuật
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LA TROBE Học bổng Đại sứ Sinh viên La Trobe Việt Nam

– Đối tượng: Dành cho sinh viên Việt Nam

– Tùy chọn chương trình: Các chương trình học đại học / sau đại học

– Giá trị học bổng: Giảm 50 -100% học phí

– Lợi ích học bổng: Đại diện cho La Trobe với tư cách là Đại sứ sinh viên trong suốt quá trình học

 

Điều kiện:

 • Yêu cầu về điểm trung bình: Trung học phổ thông: 85% | Đại học: 75%
 • Trình độ ngoại ngữ: Yêu cầu điểm IELTS: 7.0 hoặc tương đương
Học bổng dành cho người có thành tích cao La Trobe

– Đối tượng: Dành cho sinh viên quốc tế

– Tùy chọn chương trình: Các chương trình học đại học / sau đại học

– Giá trị học bổng: Giảm 15-25% học phí

 

Điều kiện:

 • Phải là ứng viên mới
 • Đăng ký cho kỳ tuyển sinh 2023/2024
 • Sinh viên đóng học phí đầy đủ
 • Đăng ký một trong những khóa học đủ điều kiện
Học bổng trải nghiệm khu vực Victoria

– Đối tượng: Dành cho sinh viên quốc tế

– Tùy chọn chương trình: Các chương trình học đại học / sau đại học

– Giá trị học bổng: $3000 giảm học phí từ học phí học kỳ thứ hai

Điều kiện:

 • Đạt thành tích cao và đủ điều kiện nhận Học bổng Người đạt thành tích cao La Trobe
Học Bổng Khu Vực

– Đối tượng: Dành cho sinh viên quốc tế miễn trừ công dân Úc và New Zealand

– Tùy chọn chương trình: Các chương trình học đại học / sau đại học

– Giá trị học bổng: $5000 giảm học phí từ học phí học kỳ thứ hai)

 

Điều kiện:

 • Đăng ký cho bất kỳ đợt tuyển sinh 2023/2024
 • Học tại cơ sở khu vực La Trobe trong toàn bộ chương trình
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DEAKIN Học Bổng Quốc Tế Của Phó Hiệu Trưởng Deakin

– Đối tượng: Dành cho tất cả sinh viên

– Tùy chọn chương trình: Các chương trình học tập của Deakin

– Giá trị học bổng: Toàn bộ hoặc 50% học phí

Điều kiện:

 • Yêu cầu về điểm trung bình: trung bình 85% hoặc tương đương trong các nghiên cứu trước đây Đã xác nhận đề nghị cấp bằng tiến sĩ từ RMIT
 • Đánh giá khi nộp đơn
Học Bổng Quốc Tế Deakin

– Đối tượng: Dành cho sinh viên quốc tế

– Tùy chọn chương trình: Các chương trình học tập của Deakin

– Giá trị học bổng: Giảm 25% học phí

Điều kiện:

 • Yêu cầu về điểm trung bình: trung bình 65% hoặc tương đương trong các nghiên cứu trước đây
 • Tự động được xem xét cấp học bổng.
Học bổng STEM Deakin

– Đối tượng: Dành cho sinh viên quốc tế

– Tùy chọn chương trình: Chương trình STEM

– Giá trị học bổng: Giảm 20% học phí

Điều kiện:

 • Yêu cầu về điểm trung bình: Điểm trung bình có trọng số (WAM) là 65% trong suốt thời gian khóa học)
 • Sinh viên mới nộp đơn cho bất kỳ đợt nhập học nào cho đến học kỳ 3 năm 2026.
Học Bổng Việt Nam

– Đối tượng: Dành cho sinh viên Việt Nam

– Tùy chọn chương trình: Các chương trình học đại học / sau đại học

– Giá trị học bổng: Giảm 20% học phí

Điều kiện:

 • Yêu cầu về điểm trung bình: Học tương đương ít nhất một học kỳ tại một trường đại học Việt Nam với Điểm trung bình có trọng số (WAM) ít nhất là 65%
 • Hoàn thành bậc trung học phổ thông tại Việt Nam với điểm tối thiểu 8.0 trở lên
 • Đủ điều kiện: Sinh viên mới đăng ký bất kỳ đợt tuyển sinh nào cho đến Học kỳ 3 năm 2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SWINBURNE Học bổng Chuyển Tiếp

– Đối tượng: Dành cho tất cả sinh viên

– Tùy chọn chương trình: Các chương trình chuyển tiếp

– Giá trị học bổng: $2500 – $4000 giảm học phí cho mỗi môn học

Học Bổng Đại Học Xuất Sắc Quốc Tế

– Đối tượng: Dành cho tất cả sinh viên

– Tùy chọn chương trình: Chương trình đại học

– Giá trị học bổng: Giảm 30% học phí

Điều kiện:

 • Có thư mời nhập học từ Đại học Swinburne
 • Nộp đơn trước thời hạn chót
Học Bổng Sau Đại Học Xuất Sắc Quốc Tế

– Đối tượng: Dành cho tất cả sinh viên

– Tùy chọn chương trình: Chương trình sau đại học

– Số tiền học bổng: Giảm 30% học phí

Giảm thêm $2500 học phí cho sinh viên trong các khóa học CNTT hoặc khoa học cụ thể.

Sinh viên nộp đơn từ một số khu vực nhất định sẽ được giảm 10% học phí hoặc nhận học bổng bổ sung.

Điều kiện:

 • Yêu cầu về điểm trung bình: GPA đạt 60% hoặc tương đương trong các nghiên cứu trước đây
Học bổng STEM sau đại học của George Swinburne

– Đối tượng: Dành cho tất cả sinh viên

– Tùy chọn chương trình: Các chương trình sau đại học về các môn STEM

– Giá trị học bổng: Giảm 30% học phí

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MACQUARIE Học bổng ASEAN Regional Scholarship

Trị giá 10,000 AUD/năm, duy trì hàng năm suốt toàn bộ độ dài khoá học Cử nhân hoặc Thạc sỹ

Học bổng Vice-Chancellor’s International Scholarship

Giá trị lên tới 10,000 AUD cho năm học đầu tiên, có thể được cộng dồn với học bổng ASEAN Regional Scholarship

Học bổng Women in Management and Finance

Học bổng giới hạn, giá trị 15,000 AUD/năm – cho tối đa 2 năm.

Dành riêng cho sinh viên nhập học các chương trình: Master of Business Administration, Master of Management, Master of Applied Finance, Master of Finance
Học bổng Tiếng Anh ELC Scholarship

Học bổng không giới hạn – Giá trị học bổng 50% trên học phí của toàn bộ khoá học tiếng Anh (tối đa 2,500 AUD)

Học bổng Chương trình Liên thông MUIC Scholarship

Học bổng không giới hạn – Giá trị 3,000 AUD cho TẤT CẢ các chương trình Diploma và Standard Foundation

TRƯỜNG ĐẠI HỌC WESTERN SYDNEY Học Bổng Bậc Cử Nhân
Học bổng 3.000 (3 năm tối đa) Được cấp tự động cho mọi sinh viên nếu đủ điều kiện đầu vào yêu cầu sau:

 • Điểm trung bình lớp 12 trường chuyên: 7.8
 • Điểm trung bình lớp 12 trường thường: 8.3
Học bổng 6.000 (3 năm tối đa) Được yêu cầu và xét như sau:

 • Điểm trung bình lớp 12 trường chuyên 8.0
 • Điểm trung bình lớp 12 trường thường 8.5
 • Điểm IB: 28
Học bổng suất sắc 50% (3 năm tối đa) Yêu cầu tối thiểu:

 • Điểm trung bình lớp 12 trường chuyên 9.0
 • Điểm trung bình lớp 12 trường thường 9.3
 • Điểm IB: 36
Học Bổng Thạc Sĩ
Học bổng 3.000 (2 năm tối đa) Yêu cầu điểm trung bình Đại học 63% (section 3 University: 70%)
Học bổng 6.000 (2 năm tối đa) Yêu cầu điểm trung bình Đại học 75% (section 3 University: 80%)
Học bổng xuất sắc 50% (2 năm tối đa) Yêu cầu điểm trung bình Đại học tối thiểu: 85% và IELTS đủ vào thẳng.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ADELAIDE Học Bổng Việt Nam Năm 2024
Chương Trình Nghiên Cứu Dự Bị 30% Điều kiện:

 • Lớp 11 với điểm trung bình tối thiểu 8.0
 • GCE O Level ‘A’ Điểm trung bình của 5 môn học (Kết quả sơ bộ được chấp nhận)
 • Các bằng cấp khác sẽ được xem xét, kết quả phải đạt điểm trung bình tối thiểu 75%.
Chương Trình Nghiên Cứu Dự Bị 15% Điều kiện:

 • Lớp 11 với GPA tối thiểu 7.0
 • GCE O Level ‘B’ Điểm trung bình 5 môn học (Kết quả sơ bộ được chấp nhận)
 • Các bằng cấp khác sẽ được xem xét, kết quả đạt trung bình tối thiểu 65%.
Chương Trình Chuyển Tiếp Bằng Cấp 20%

 

Điều kiện:

 • Lớp 12 với GPA tối thiểu 7.0
 • IB 23 điểm trở lên
 • GCE A Level với tối thiểu 2 điểm ‘D’ (kết quả dự đoán được chấp nhận)
 • Cấp độ GCE AS với điểm tối thiểu là 3 điểm ‘B’
 • Các bằng cấp khác có thể được xem xét, kết quả đạt trung bình tối thiểu 65%.
Chương Trình Chuyển Tiếp Bằng Cấp 10% Điều kiện:

 • Khi đáp ứng yêu cầu đầu vào
Chương Trình Dự Bị Thạc Sĩ 20% Điều kiện:

 • Sinh viên có kết quả học tập cao hơn yêu cầu đầu vào ít nhất 5%
Chương Trình Dự Bị Thạc Sĩ 15% Điều kiện:

 • Khi đáp ứng yêu cầu đầu vào
Học Bổng Chuyển Tiếp Lên Đại Học Adelaide
Học Bổng Tiến Bộ Thành Tích Cao UOAC 25% Điều kiện:

 • 100 suất dành cho sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc (điểm trên 85%)
Học Bổng Quốc Tế UOAC 10% Điều kiện:

 • Khi vào đại học